Skulen har rundt 400 elevar i opplæring: No tilbyr dei nye nettstudium