Kristina (10) holder tale om hvorfor hun ikke vil ha oppdrettsanlegg i bygda

foto