Myndighetene foreslår nye krav til automatisk veiesystem i fiskerinæringen

foto