Rekordmange ungdommer søker seg til sjømatfagene

foto