Under rettssaka mot den danske legen, som er tiltalt for drap etter bilulukka på Bryggja i påska 2013, så la sivilingeniør Erik Aanerud i selskapet Rekon fram ein animasjon over korleis dei meiner den tragiske ulukka har skjedd.

Berekninga er gjort ut frå tekniske funn på vegen og på bilane.

Aanerud sine berekningar syner at ut frå den farten bilane har hatt, så har bilførarane sett kvarandre i 2,5 sekund før kollisjonen. Bilane var då 140 meter frå kvarandre.

Her kan du sjå animasjonen.