Dagens bilde er fra kaia til Kjødes fabrikker i Vågsvåg. Bildet er tatt i 1980, og innerst ved kaia ser vi rederiet AS Jakob Kjødes båt Paletten, som da var ny. Den lasta paller produsert i Vågsvåg for Kjødes fabrikk i Knarrevik ved Bergen. Ved siden av ligger fiskebåten Vågstein av Vågsvåg, som drev linefiske. Lenger bak ligger en annen fiskebåt, Brunefjell. Bak den ser vi huset til Britt og Asbjørn Færestrand. Skipsreder Jakob A. Kjøde fra Bergen grunnla i 1928 et stort fiskerianlegg på Vågsberget. Anlegget gikk seinere over til Kjødes sviergsønn, skipsreder Johan Horn i Bergen. Vågsberget blei på 1970-tallet foreslått som oljeforsyningsbase, men det blei aldri noe av. I dag er det Kystmuseet i Sogn og Fjrodane som har forvaltningsansvaret for det gamle handelsstedet på Vågsberget, som blei freda av Riksantikvaren i 2006.

(Kilde: allkunne.no)

  • Har du gamle foto? Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy.

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.