En mann i 30-årene er av Fjordane tingrett dømt til samfunnsstraff i 58 timer etter at han sammen med en annen person brøt seg inn i Nordfjordhallen i fjor sommer.

Mannen, som er fra Nordfjord, var ruset da han begikk innbruddet.

Retten skriver at forholdene tiltalte er domfelt for kvalifiserer for fengsel uten vilkår, men at tiltaltes rehabiliteringssituasjon tilsier at han bør få en samfunnstraff.

Retten konkluderer dermed med at vedkommende får en samfunnsstraff på 58 timer og en subsidiær fengselsstraff på 45 dager.

Brøt seg inn i Nordfjordhallen

Innbruddet i Nordfjordhallen skjedde tirsdag 14. juli, da tiltalte sammen med en annen person brøt opp kjøkkendøra til kantina i hallen.

De to personene stjal kioskvarer fra kantina, deler til et musikkanlegg som tilhører Viltkoret og kontanter fra Skavøypoll skulemusikk.

I dommen heter det at tiltalte ikke husker så mye fra hendelsen fordi han var ruset da det skjedde. Tyveriet vurderes av retten som grovt.

Kjøpte amfetamin

Vedkommende blir også dømt for å ha kjøpt rivotril og ca. 5 gram amfetamin ved en tidligere anledning.

Vedkommende sa seg skyldig etter tiltaltevedtaket og retten fikk forklaringer fra fire vitner.