Offentlige søkerlister skremmer mange fra å søke kommunale lederstillinger. Det tror nesten halvparten av norske rådmenn.

Sju av ti mener kravet til offentliggjøring er for strengt, og seks av ti mener offentlighetsloven må mykes opp, slik at søkernes navn i større grad kan unntas offentlighet, skriver Kommunal Rapport.

Det framgår av en rapport Perduco har skrevet på oppdrag fra KS.

Også representanter for bemanningsbransjen oppgir her at kommunene ville fått flere og bedre søkere uten dagens lovkrav om at søkerlister skal være offentlige. Offentliggjøring skremmer særlig vekk søkere fra privat sektor, mener de.

Av rapporten går det fram at fire av ti kommuner synes de ikke får nok gode søkere å velge mellom når de utlyser lederstillinger. Størst er dette problemet i distrikts- og småkommuner.

71 prosent av kommunene har opplevd at søkere til kommunale lederstillinger har bedt om at deres navn unntas offentlighet. I snitt oppgir de at en firedel av søkerne ber om dette. Over halvparten av kommunene sier de aldri eller sjelden imøtekommet et slikt ønske fra søkerne.