Fann asbest under riving for den nye brannstasjonen: – Alt er handtert og fjerna

foto