Lokallaget vil ha fortgang i arbeidet med å betre helsetilbodet til kvinner