Er stand som valkamparena utdatert? Partia veit ikkje kva grep som fungerer best for å lokke veljarar