Fylkestingspolitikaren: – Vi forventar at regjeringa også no prioriterer dette flotte prosjektet