To er sikta for grovt brot på dyrevelferdslova

foto