Lokaliseringsdebatten er i gang: Kvar skal basen ligge?