Foreslår å kutte dette og elleve andre store vegprosjekt fra NTP

foto