Kokke-utdanning for vaksne opplever stor interesse – sjå kor mange som har søkt neste år