Det var fem år sidan sist Rolf såg kunsten sin flyte