Det er sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare, med varighet gjennom hele helga.

Det er ifølge Meteorologisk institutt lokal skogbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Slik ser farevarselet ut for skogbrann. Foto: Yr.no/ Meteorologisk institutt

Slik det ser ut nå, vil ikke det skje i løpet av helga. I stedet er det meldt strålende sol og temperaturer opp mot 19 grader i våre trakter.

En konsekvens av dette er at vegetasjon lett kan antennes og store områder kan bli berørt.

Anbefalinger er derfor:

  • Ikke bruk ild

  • Følg lokale myndigheters instruksjoner

  • Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører