Fram til 15. oktober kan ein no søke om spelemidlar i Selje.

Ein kan søke spelemidlar til blant anna ballbingar, klatreanlegg, fotball- og fritidsanlegg, turløyper og skatepark.

Eit vilkår for søknad er at det aktuelle anlegget er innarbeidd i kommuneplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse.