– Det er ingen rimelig grunn til å måtte bruke fem måneder på et slikt avgrenset stykke arbeid

foto