Frank Willy blir prosjektleder i MMR Ocean Blue for å få fart i arbeidet med den maritime storsatsingen