- Her kunne det ha skjedd ei alvorlege ulukke

foto