Onsdag 30. september inviterer Kystverket til folkemøte i Selje for å orientere om planarbeidet for Stad skipstunnel.

Norconsult har på vegne av Kystverket varslet oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for Stad skipstunnel. Fristen er 22. oktober 2015.

Formålet med planprogrammet er å få til en god planprosess og avklare hvilke tema som skal utredes og beskrives.