Natt til torsdag kom Mediebedriftenes Landforening og Norsk Grafisk Forbund (Fellesforbundet) i mål med meklinga etter at det tidlegare i vår vart brot i sentrale forhandlingar.

Partane er samde, og dermed blir det ikkje streik i norske aviser.

Usemja mellom Fellesforbundet og MBL har gått på bruken av mellombels tilsette og kor stor innverknad arbeidstakerne skal ha på skiftplanane.