Her blir sjarken som sokk sist fredag heist til overflata igjen

foto