NVE svarar på kritikken: – Vi har fått stadfesta at det ikkje er noko som går føre seg som ikkje allereie er godkjent