Truet leger, NAV-kontor og betjenter, rømte fra politiet og knuste celledøra og lykta på politibilen. Det endte med fengsel i 60 dager

foto