Har ikke klart å nå ut til ungdommen med informasjon om utbruddet – det har skapt mistillit og frykt

foto