– Omlegging av tenestetilbodet frå kvilande vakt til heimevakt kom svært overraskande på oss