– Ungdom som raser rundt i gatene på moped, kan heller komme hit og rase med oss

foto