136 kommuner og fylker søker om Klimasats-støtte

foto