Rederen har kommet med erstatningskrav etter forlis – Har satt av over tre uker til rettssaken

foto