Ungdommen var delte, men fleirtalet ønsker å fortsette i Kinn

foto