– Det handlar om at ein skal lære seg å vere sin eigen trenar. Dei som har artrose skal sjølvsagt ha oppfølging og rettleiing frå helsevesenet, men det er veldig mykje ein kan gjere sjølv om ein har eit godt informasjonsgrunnlag å gå ut ifrå, seier fysioterapeut Linda Bakke.

I dette ligg det at den beste medisinen mot sjukdomen er trening.

– Det er ikkje farleg å leve med smertene som ein får av artrose, men det er viktig å lære seg aktivitetar ein kan gjere for å leve med mindre smerter. Det er det vi skal prate om på kurset, sa Bakke.

Kurset var fullt, noko som viser at dette var informasjon som deltakarane hadde eit behov for. Foto: Bjørn Erik Drabløs

Svært mange som har lidinga

Rundt 300.000 personar i Norge har sjukdomen artrose og det er estimert at 50 prosent av alle som er, eller blir, over sytti år kjem til å få lidinga. Kunnskapen dei deler er derfor ikkje berre for dei som allereie har lidinga.

– Samtidig er det ein sjukdom som svingar veldig i symptom. Nokre kan ha det skikkeleg smertefullt og plagsamt i periodar, medan andre kan ha det betre. Ein reknar også at rundt ti prosent av dei som har det når endestadiet der ein må operere for å få det betre, forklarar Bakke.

Viktig lærdom for senteret også

Med seg på arrangementet hadde ho Torill Eide Tennebø og Måløy Treningssenter. Også dei ser nytten av å tileigne seg meir kunnskap om sjukdomen.

– Vi jobbar med frisktrening men vi legg til rette og hjelper dei som kan ha utfordringar vi må ta omsyn til. Så for vår del så er dette ein moglegheit til å auke kunnskapen for kva metodar som skal til for å leve best mogleg med sjukdomen, seier Eide Tennebø.

Ho håper kurset viser deltakarane at dei ikkje er aleine om lidinga, og det derfor kan bli enklare å ta steget inn på senteret for god tilrettelagt trening.

– Å vere i aktivitet hjelper og ein må ta ansvar for eiga hels. Så vi håper at dette samarbeidet senkar terskelen for å gjere nettopp det.