Meiner jamlege møte og tett kommunikasjon har redusert matproblema

foto