Stiller kollegaene og adminstrasjonen fire spørsmål om åpenhet

foto