God start: – Signalet er at det vil vere svært vanskeleg å vidareføre ordninga i same form