Det var representantane frå Ap og KrF som stemte imot å halde oppe Stavang skule, men fleirtalet meinte altså at den burde få bli verande.

Steinhovden skule blir lagt til Eikefjord barne- og ungdomsskule sitt opptaksområde.

Daniel Henriksson var glad for at Kinn Raudt kunne vere med i fleirtalet som kunne unngå at Stavang skule blei lagt ned.

– Vi er glade for at vi i budsjettsamarbeidet i alle fall klarte å redde Stavang skule. Dessverre klarte vi ikkje å få inn Steinhovden skule òg, sa han.

Jon Valur Olafsson var òg glad for at Stavang får eit år til.

– Men det er trist og vemodig at Steinhovden skule skal leggast ned.

Doris Christensen (Ap) meinte at politikarane ikkje tar innover seg utviklinga og realitetane i samfunnet og at ein er nøydde å stille spørsmålet om kor få elevar det er greitt å vere på ein skule.

– Neste år ligg det an til å bli 16 barn på Stavang skule. Og året etter er det berre 14 barn, sa ho.

Fleire representantar påpeika også i diskusjonen at kommunen framleis ikkje har ein overordna skulebruksplan og at den må på plass før ein kan gjere store strukturendringar.