Har kome med alternativt budsjett: Vil ikkje gje pengar til storprosjektet

foto