Manglar mannskap: – Folk står på ekstra til krampen tar dei

foto