– Trist å se at ting som er ment å være til felles glede blir utsatt for hærverk

foto