Fryktar at stengde dører skal gjere det vanskeleg for eldre