Over halvparten av bilistene i distriktene mener veiene er for dårlig vedlikeholdt