Drøftet finansiering av badeanlegget: – Det er et krevende prosjekt, så vi må vite hva vi gjør

foto