Kinn, Stad og Bremanger positive til å ta i mot flyktningar: – Det er ingen tvil om at vi skal finne plass