Har fått stor kontrakt – utgjer halve omsetninga til bedrifta

foto