Stiller spørsmål rundt beredskapen for øybebuarane når redningsskøyta er ute av drift

foto