– Det er godt å oppleve at eg kjenner min eigen kommune