Har fått prestisjekontrakt – skal levere grafiske tenester til skipstunnelen