Tek straks i mot to flyktningfamiliar: - Eg oppmodar alle til å ta dei godt i mot